Odgušenje kanalizacije - usluge

Odgušenje i održavanje kanalizacije mašinskim putem i specijalnim pumpama visokog pritiska (woma).

  • Odgušenje se vrši vozilom sa implementarnim pumpama i mlaznicama koje pod visokim pritiskom do 200 bara (130 l/min protok vode) ispiraju kanalizacionu mrežu od ⌀ 32 do ⌀ 300.
  • Odgušenje fekalne i kišne kanalizacije,vertikalnih i horizontalnih odvodnih kanala.
  • Mašinsko odgušenje i ispiranje kanalizacije između šahtova.
Galerija
Odgušenje kanalizacijske cevi u šahtu

Odgušenje kanalizacijskih cevi
od ⌀ 32 do ⌀ 300.

  • Razbijanje tvrdih naslaga i kamenca sa zidova kanalizacijskih cevi,temeljno čišćenje masnoće i prljavštine iz istih.
  • Ispiranje kanalizacijskih cevi u jednom potezu maksimalne dužine do 100 m.
  • Usisavanje fekalnog loma,peska i drugog materijala iz taložnika,šahtova i slivnika.
Galerija
Ispiranje kanalizacijske cevi u slivniku

Ispiranje kanalizacijskih cevi,
taložnika,šahtova i slivnika.

Čišćenje kanalizacije sa sajlom i vodom

Odgušenje kanalizacije
pumpom visokog pritiska.

Odgušenje separatora mašinskom sajlom

Odgušenje kanalizacijskih cevi
elektro-mašinskom sajlom.

Kontakt

Proverite zašto nam klijenti ukazuju poverenje!

Stručan tim našeg servisa otklanja probleme sa Vašom kanalizacijom i slivnicima,separatorima i taložnicima.Izlazak na teren je besplatan kao i dijagnostika problema,naše usluge su dostupne 00-24h!

Budimo u kontaktu...

Proverite zašto nam klijenti ukazuju poverenje!